Sunday, 2 April 2017

TNPSC வெற்றியாளன்

Standard

'Aug 05, 2016

TNPSC வெற்றியாளன்
-------------------------

வெறும் மொழி பாடத்தை மட்டும் படிக்கிறவனோ, இல்ல வெறும் பொது அறிவியலை மட்டும் படிக்கிறவனோ வெற்றியாளன் கிடையாது.

எவன் ஒருத்தன், மொழி, கணக்கு, வரலாறு, அரசியல், சுதந்திர போராட்டம், புவியியல், பொருளாதாரம், அறிவியல், நாட்டு நடப்பு எல்லாத்தையும் படிக்கிறானோ அவன்தான் உண்மையான வெற்றியாளன்.

அன்புள்ள அஜி
சென்னை.'

வெறும் மொழி பாடத்தை மட்டும் படிக்கிறவனோ, இல்ல வெறும் பொது அறிவியலை மட்டும் படிக்கிறவனோ வெற்றியாளன் கிடையாது.

எவன் ஒருத்தன், மொழி, கணக்கு, வரலாறு, அரசியல், சுதந்திர போராட்டம், புவியியல், பொருளாதாரம், அறிவியல், நாட்டு நடப்பு எல்லாத்தையும் படிக்கிறானோ அவன்தான் உண்மையான வெற்றியாளன்.

அன்புள்ள

அஜி
சென்னை.

1 comment: